Leje af Svenstrup forsamlingshus

Nedenstående vilkår gælder for leje af Svenstrup Forsamlingshus:

 

Lejemål: 

Lejemålet begynder på aftalte dato kl. 00 og slutter dagen efter kl. 10 – medmindre andet er aftalt.

 

Rengøring:

Forsamlingshuset skal afleveres opryddet og grundrengjort. Dette betyder at:

Salen er ryddet (borde og stole er sat på plads).

Gulvet er fejet.

Der er vasket op og køkken er rengjort (ovn, køleskab, og komfur skal tørres af).

Hvis ovenstående ikke er gjort tilfredsstillende opkræves der for ekstra rengøring/oprydning.

 

Betalingsbetingelser:

Ved indgåelse af lejeaftale indbetales det fulde beløb på 4000 kr.

Lejepris 1500 kr.

Depositum udgør 2000 kr.

Rengøring udgør 500 kr.

Beløbet indsættes på reg. nr. 6110 og kontonr. 4860002204 med angivelse navn og booking mail adresse , se lejekontrakt.

Et ekstra døgn koster 600,- kr. dvs. 4600,- alt i alt.

 

Disse oplysninger vil også blive modtaget på mail, når der er foretaget en reservation i kalenderen.

Lejeaftalen er først gyldig, når indbetalingen er registreret på kontoen.

Ved opsigelse af lejemålet senere end 1 måned før lejetidspunktet er lejebeløbet tabt.

 

Ansvar:

Lejeren er personlig ansvarlig for forsamlingshuset herunder inventar. Eventuelle ødelæggelser skal erstattes til anskaffelsespris – ligesom udbedringer foretages af håndværkere og betales i henhold til regning. Ituslået service betales af lejer til anskaffelsespriser.

Bemærk, at rygning i forsamlingshuset ikke er tilladt.

Borde og stole må ikke fjernes fra forsamlingshuset (ikke bruges udenfor).

 

Spørgsmå ring efter kl 17:00 ellers send en sms på 22329649:

Svenstrup ForsamlingshusViborgvej 243, Svenstrup

8450 Hammel

Telefon: 22329649

 

 

Svenstrup Forsamlingshus - Viborgvej 243, Svenstrup - 8450 Hammel

www.8450-svenstrup.dk