Borgerforening

Som beboer i Svenstrup har du/i mulighed for at blive en del af borgerforeningen for bare 200 kr årligt. Som medlem af borgerforeningen er du med til at støtte op om aktiviteter og arrangementer i vores lille landsby.

Bestyrelsen for borgerforeningen står blandt andet for at arrangere hyggelige arrangementer for byens borgere. Hvert år holder borgerforeningen blandt andet fastelavn og Skt. Hans.

Meld dig ind her

Hold øje med facebooksiden “Svenstrup Aktiviteter (ved Hammel)” for mere information.

 

Generalforsamling

Svenstrup Forsamlingshus & Svenstrup Borgerforening 

Støt sammenholdet i vores landsby og vær med til at beholde de hyggelige aktiviteter i Forsamlingshuset og på sportspladsen

Mødested: Svenstrup Forsamlingshus tirsdag den 22. februar kl.19.00

Dagsorden til Generalforsamling:

  • Velkomst
  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning 2021
  • Gennemgang af regnskab 2021, Forsamlingshus + Borgerforening
  • Valg af bestyrelsens medlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Der vil blive serveret kaffe & øl/sodavand.
Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 1 uge forinden Generalforsamlingen.

Bestyrelsen håber naturligvis på et stort fremmøde til generalforsamlingen. Det er nu at DU kan gøre en forskel i din by.